Kapacitetet e vetëqeverisjeve lokale në përmbushjen e obligimeve në luftën për mbrojtjen e mjedisit
Program

Open

Data

28 prill 2022

Shpërndaj

Kapacitetet e vetëqeverisjeve lokale në përmbushjen e obligimeve në luftën për mbrojtjen e mjedisit

Analiza Kapacitetet e vetëqeverisjeve lokale në përmbushjen e obligimeve në luftën për mbrojtjen e mjedisit, në shembullin e Kosovës qendrore, shqyrton shkallën në të cilën qeveritë lokale me shumicë serbe në jug të lumit Ibrër mund të kontribuojnë në cilësinë e mjedisit. Qëllimi është rishikimi i kapaciteteve të tyre dhe përmbushja e detyrimeve brenda kornizës ekzistuese ligjore. Analiza është bërë nga Komunikimi për Zhvillimin e Shoqërisë (CSD).

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS