Forum2015

E themeluar në vitin 2003, Forum 2015 është shndërruar në një nga platformat tona avokuese më jetëgjata. Forumi vazhdon t'i bëjë bashkë akterë ndërkombëtarë, rajonalë e lokalë për të diskutuar një gamë të gjërë temash të rëndësisë së drejtpërdrejtë në të ardhmen politike dhe ekonomike të Kosovës. Duke ofruar një platformë për diskutim të sinqertë në mes akterëve kyçë dhe duke përkrahur avokimin përmes hulumtimit dhe propozimeve të politikave, Forum 2015 ka për qëllim t'i adresojë çështjet më me rëndësi për Kosovën. Lexoni më shumë për ngjarjet e fundme më poshtë.

14 Publikime u gjetën

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS