Open333
  • Follow

Themeluar në vitin 2015, Open 333 është njëra nga platformat tona avokuese që arrin të distilojë debate të rëndësishme në një video format të shkurtër. 

Duke mbuluar një diapazon të gjerë të çështjeve shoqërore, ekonomike dhe politike që kanë të bëjnë me Kosovën, Open 333 sjell 3 opinione nga 3 individë brenda 3 minutave.

12 Publikime u gjetën

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS