Impressum

© 2020 Kosovo Foundation for Open Society, disa prej të drejtave të mbrojtura.

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur 

I regjistruar si organizatë jo-qeveritare në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës. 

Drejtor ekzekutiv dhe përfaqësues ligjor: Luan Shllaku 

Addresa:

Imzot Nike Prela vila 13

Prishtinë, Kosovë.

Phone: +381 38 542 157

Email: info@kfos.org

Website: http://kfos.org


Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS