Forum2015
  • Follow

Në vitin 2015 u themelua dhe filloi puna e Qendrës së energjisë qytetare në Mitrovicën veriore e udhëhequr nga partnerët tanë NGO Aktiv, ndërsa në 2019, pas suksesit të madh të kësaj qendre u themelua një qendër e njëjtë në Graçanicë udhëhiqet nga partneri tjetër i joni Forumi për zhvillim dhe bashkëpunim multietnik – FDMC. 

Këto dy qendra tani janë të lidhura përmes programeve që realizohen në ato dhe janë epiqendrat dhe motorët e aktivizmit civil serb të Kosovës. Të dy qendrat janë të hapuraa për të gjithë qytetarët për të i përfshirë në dialog të hapur dhe për të i nxitë për pjesëmarrje në disajnimin e realitietit të tyre shoqërorë duke ofruar platformë në të cilën opinioni publik shpreh qartë qëndrimin e vet. Qëllimi i qendrave është zhvillimi i demokracisë, kulturës së diskutimit publikë dhe gjetja e përbashkët e zgjidhjeve për problemet aktuale politike, ekonomike dhe sociale. Të dy qendrat në fokus kanë komunitetin serb të Kosovës përfshi edhe komunitetet tjera që jetojnë në rrethinë.

Më shumë informata mund të gjeni në uebfaqet e tyre:

Qendra për Energji Qytetare Mitrovicë

Qendra për Energji Qytetare Graçanicë

1 Publikim u gjet

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS