Kapaciteti lokalnih samouprava u ispunjavanju obaveza u borbi za zaštitu životne
Program

Open

Datum

28 april 2022

Podeli

Kapaciteti lokalnih samouprava u ispunjavanju obaveza u borbi za zaštitu životne

U analizi Kapaciteti lokalnih samouprava u ispunjavanju obaveza u borbi za zaštitu životne na primeru centralnog Kosova se istražuje u kojoj meri lokalne samouprave sa većinskim srpskim stanovništvom južno od Ibra mogu da doprinesu kvalitetu životne sredine. Cilj je sagledavanje njihovih kapaciteta i ispunjavanje obaveza u okviru postojećeg zakonskog okvira. Analizu i studiju slučaja u vezi zagađenja reke Gračanke je izradila Komunikacija za razvoj društva (CSD).

Prijavite se da primate vesti o KFOS