Për ne

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, i themeluar në shtator të vitit 1999, është pjesë e Fondacioneve për Shoqëri të Hapur - rrjet i fondacioneve filantropike dhe donatori më i madh privat i grupeve të pavarura që janë të angazhuara për drejtësi, qeverisje demokratike dhe drejtat e njeriut.

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS