Raportet vjetore

Për çdo vit KFOS jep me dhjetra grante organizatave të shoqërisë civile dhe individëve për të promovuar sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, dhe për të luftuar korrupsionin dhe ndasitë ndër-etnike. Për më shumë informata për grantistët tonë dhe projektet e mbështetura nga KFOS, shih raportet vjetore më poshtë.

8 Publikime u gjetën

Raporti vjetor 2022

Raporti vjetor 2020

Raporti vjetor 2019

Raporti vjetor 2018

Raporti Vjetor 2017

Raporti vjetor 2016

Raporti vjetor 2011

Raporti vjetor 2010

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS