Raportet vjetore

Për çdo vit KFOS jep me dhjetra grante organizatave të shoqërisë civile dhe individëve për të promovuar sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, dhe për të luftuar korrupsionin dhe ndasitë ndër-etnike. Për më shumë informata për grantistët tonë dhe projektet e mbështetura nga KFOS, shih raportet vjetore më poshtë.

6 Publikime u gjetën

Raporti vjetor 2019

Raporti vjetor 2018

Raporti Vjetor 2017

Raporti vjetor 2016

Raporti vjetor 2011

Raporti vjetor 2010

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS