Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, i themeluar në shtator të vitit 1999, është pjesë e Fondacioneve për Shoqëri të Hapur - rrjet i fondacioneve filantropike dhe donatori më i madh privat i grupeve të pavarura që janë të angazhuara për drejtësi, qeverisje demokratike dhe drejtat e njeriut.

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur jep grante dhe implementon projekte të veta me qëllim të ndërtimit të një shoqërie gjithpërfshirëse dhe një demokracie vibrante në Kosovë. Aktualisht, puna e Fondacionit fokusohet në katër fusha programore.

Platformat
Avokuese

Për të avokuar për ndryshim, Fondacioni ka themeluar disa platforma të brenduara që nxisin dialog të hapur dhe vënë në pah hulumtime origjinale dhe politika të mira publike.

Publikim

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS