Çelësi – Studim mbi problemet kryesore të ser- bëve të Kosovës
Program

Open

Data

26 prill 2022

Shpërndaj

Çelësi – Studim mbi problemet kryesore të ser- bëve të Kosovës

Komuniteti serb në Kosovë ballafaqohet me probleme të ngjashme si shumica e komuniteteve pakicë në botë. Këto probleme janë kryesisht të karakterit ekonomik, por edhe në sferën e ushtrimit të të drejtave të njeriut dhe të pakicave. Megjithatë, dallimi i rëndësishëm është se serbët e Kosovës përballen me pengesa në ushtrimin e këtyre të drejtave, të cilat janë vendosur nga një sistem i dyfishtë i institucioneve, njëra nën administrimin e Prishtinës dhe tjetra të Beogradit. Kjo analizë, së bashku me hulumtimin paraprak të opinionit publik, ka të bëjë me gjetjen e Çelësit – se si të kapërcehen barrierat ekzistuese institucionale dhe të bëhet një zgjidhje për problemet e komunitetit. Ky studimi rasti është realizuar nga Radio Kim Media Group.

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS