Ključ – Studija o ključnim problemima kosovskih Srba
Program

Open

Datum

26 april 2022

Podeli

Ključ – Studija o ključnim problemima kosovskih Srba

Srpska zajednica na Kosovu se suočava sa sličnim problemima kao i većina manjinskih zajednica u svetu. Ti problemi su uglavnom ekonomske prirode, ali i u sferi ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava. Međutim, bitna razlika je da kosovski Srbi u ostvarivanju ovih prava nailaze na prepreke koje im postavlja dvostruki sistem institucija, jedan pod upravom Prištine, a drugi Beograda. Ova analiza, uz prethodno istraživanje javnog mnjenja, se upravo bavi pronalaženjem Ključa - kako da se postojeće institucionalne prepreke prevaziđu, i postanu rešenje problema zajednice. Ovu studiju slučaja je realizovala Radio Kim Media Group.

Prijavite se da primate vesti o KFOS