Vajza të reja: Përvojat dhe pengesat në start up skenën ‘socio-digjitale’ të Kosovës
Program

KRAF

Data

30 qershor 2023

Shpërndaj

Vajza të reja: Përvojat dhe pengesat në start up skenën ‘socio-digjitale’ të Kosovës

Shkruar nga Geena Whiteman, dokumenti i politikave "Vajza të reja: Përvojat dhe pengesat në start up skenën ‘socio-digjitale’ të Kosovës" shqyrton shfaqjen e një ekosistemi të ndërmarrësisë socio-digjitale në Kosovë, duke u fokusuar veçanërisht në sfidat me të cilat përballen gratë e reja duke u angazhuar në këtë formë të ndërmarrësisë. Gratë kanë më shumë gjasa të jenë të prirura drejt sipërmarrjes sociale, megjithatë sektori i teknologjisë është konsideruar historikisht të jetë më i drejtuar nga burrat dhe më pak i aksesueshëm për gratë dhe sipërmarrja konsiderohet më gjerësisht si më sfiduese për të rinjtë për shkak të mungesës së burimeve. Prandaj, ky punim eksploron sfidat unike me të cilat përballen të rejat për të krijuar bizneset e tyre në një hapësirë të dominuar nga burrat, ndërkohë që ndjekin ‘vlerat sociale’.      

Punimi është pjesë e serisë së publikimeve të realizuara nga Kosovo Research and Analysis Fellowship (KRAF), iniciativë dhe projekt operacional i KFOS.                                                 

    

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS