Balancimi i Sigurisë Kibernetike, Inteligjencës Artificiale dhe të Drejtave të Njeriut: Mundësitë dhe Sfidat në Kosovë
Program

KRAF

Data

30 qershor 2023

Shpërndaj

Balancimi i Sigurisë Kibernetike, Inteligjencës Artificiale dhe të Drejtave të Njeriut: Mundësitë dhe Sfidat në Kosovë

Shkruar nga Imane Bellaadem, dokumenti i politikave "Balancimi i Sigurisë Kibernetike, Inteligjencës Artificiale dhe të Drejtave të Njeriut: Mundësitë dhe Sfidat në Kosovë"  sheh nga afër se si siguria kibernetike dhe inteligjenca artificiale (IA) kryqëzohen me lirinë e shprehjes dhe privatësinë në përgjithësi. Për më tepër, ky raport dokument tablon aktuale të sigurisë kibernetike dhe IA-së në Kosovë dhe hartëzon sfidat dhe pengesat, si dhe praktikat e mira që janë miratuar në Kosovë. Raporti do të ekzaminojë shkallën në të cilën zbatohet një qasje e bazuar në të drejtat e njeriut ose me në qendër njeriun kur rregullohet siguria kibernetike në Kosovë.                                                       

Punimi është pjesë e serisë së publikimeve të realizuara nga Kosovo Research and Analysis Fellowship (KRAF), iniciativë dhe projekt operacional i KFOS.

    

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS