Asociacioni i Komunave Serbe në Limbon e Marrëveshjeve të Papërmbushura
Program

Open

Data

29 qershor 2022

Shpërndaj

Asociacioni i Komunave Serbe në Limbon e Marrëveshjeve të Papërmbushura

Përmbledhja e politikave për Asociacionin/Bashkësinë e komunave me shumicë serbe merret me hulumtimin e faktorëve kyç të rëndësishëm për pozitën më të mirë të serbëve në Kosovë, i cili do të zbatohej përmes Asociacionit/Bashkësisë. Qëllimi i hulumtimit është të shikojë rolin dhe mënyrat në të cilat Asociacioni/Bashkësia do të plotësonte boshllëqet në kornizën institucionale për mbrojtjen e të drejtave të serbëve në Kosovë, si të atyre që jetojnë në komunat me shumicë serbe ashtu edhe në komunat jo serbe. Përmbledhja e politikave është zhvilluar nga Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik (FDMC).

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS