Privatizimi në Kosovë nga këndvështrimi i komunitetit serb
Program

Open

Data

20 dhjetor 2022

Shpërndaj

Privatizimi në Kosovë nga këndvështrimi i komunitetit serb

Analiza mbi Privatizimin në Kosovë përpiqet të ofrojë një pasqyrë të çështjes së privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe shtetërore në Kosovë me referencë të veçantë për privatizimin e ndërmarrjeve në mjediset e banuara nga komuniteti serbe. Qëllimi i kësaj analize është të shpjegojë mekanizmat dhe proceset ligjore që kanë të bëjnë me privatizimin në Kosovë. Analiza është përgatitur nga Instituti për zhvillim ekonomik territorial (InTER).

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS