Diplomacia Sportive e Kosovës: Duke iu qasur ndërkombëtares; duke e ndërtuar kombëtaren
Program

KRAF

Data

23 nëntor 2022

Shpërndaj

Diplomacia Sportive e Kosovës: Duke iu qasur ndërkombëtares; duke e ndërtuar kombëtaren

Shkruar nga George Kyris dhe Juan Manuel Montoro, dokumenti i politikave "Diplomacia Sportive e Kosovës: Duke iu qasur ndërkombëtares; duke e ndërtuar kombëtaren" mundohet të kuptojë  mënyrën se si sporti, dhe për rrjedhojë aktivitetet e tjera kulturore, ndërveprojnë me shtetësinë në Kosovë, të cilat kësisoj na japin një kuptim me të plotë të kompleksiteteve të shtetësisë. Dhe kjo jo vetëm se përpjekjet e Kosovës për të marrë pjesë në aktivitete sportive dhe kulturore janë mjaft substanciale, por edhe se ato në përgjithësi u janë përvjedhur analizave, të cilat përqendrohen kryesisht te temat e larta politike.               

Punimi është pjesë e serisë së publikimeve të realizuara nga Kosovo Research and Analysis Fellowship (KRAF), iniciativë dhe projekt operacional i KFOS.


                                                       

    

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS