Roli dhe mundësitë e mediave serbe në Kosovë
Program

Open

Data

21 tetor 2022

Shpërndaj

Roli dhe mundësitë e mediave serbe në Kosovë

Studimi ndjek trendët në punën e mediave të cilat raportojnë në gjuhën serbe në Kosovë: sa të lira janë për të kryer punën e tyre, nëse janë të hapura ndaj mendimeve dhe temave të ndryshme, sa mirë u përgjigjen nevojave të qytetarëve në punën e tyre, nëse përballen me censurë dhe auto censurë si dhe me sulme dhe presione.

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS