: Regjistrimi i popullsisë nga këndvështrimi i komuniteti serb në Kosovë
Program

Open

Data

29 qershor 2022

Shpërndaj

: Regjistrimi i popullsisë nga këndvështrimi i komuniteti serb në Kosovë

Analiza e Regjistrimit të popullsisë nga pikëpamja e komunitetit serb në Kosovë shqyrton të gjithë faktorët që do të ndikojnë në vendimin e serbëve të Kosovës që të (mos) marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm. Qëllimi i hulumtimit është të shqyrtojë rolin e Beogradit, Prishtinës dhe Brukselit në mobilizimin e popullatës për të marrë pjesë në regjistrim, bojkotimet e mundshme të procesit, si dhe pritjet dhe frikën nga regjistrimi dhe rezultatet. Hulumtimi është bërë në partneritetit nga OJQ AKTIV dhe Qendra për të drejtat e komuniteteve pakicë (CRMC).

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS