Analiza e mekanizmave të mbrojtjes së mjedisit me prezantim të funksionimit në një rasti konkret
Program

Open

Data

28 prill 2022

Shpërndaj

Analiza e mekanizmave të mbrojtjes së mjedisit me prezantim të funksionimit në një rasti konkret

Analiza e kapaciteteve dhe funksionimit të modeleve ekzistuese të mbrojtjes së mjedisit në komunat në veri të Kosovës ofron një pasqyrë të gjendjes aktuale të mjedisit me analizën e elementeve bazë të ekosistemeve, analizën e sistemeve dhe normave të mbrojtjes së mjedisit, si dhe nivel i vetëdijes publike për rëndësin e mjedisit. Kjo analizë u përgatit nga Grupi i Ekspertëve Mjekësor të Mjedisit (EMEG).

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS