Nova publikacija: Domaće i međunarodne odrednice državnosti Kosova – Svezak 2

Nova publikacija: Domaće i međunarodne odrednice državnosti Kosova – Svezak 2

Kosovska fondacija za otvoreno društvo s ponosom predstavlja uređeni svezak: Domaće i međunarodne odrednice državnosti Kosova – Svezak 2.

Ioannis Armakolas, Agon Demjaha, Arolda Elbasani i Stephanie Schwandner-Sievers uredili su svezak koji je nastavak prethodne uspešne kolekcije usredsređene na neka od najhitnijih i najizazovnijih unutarnjih i spoljnopolitičkih pitanja s kojima se suočava Kosovo.

Ova knjiga je treća u nizu ključnih rezultata istraživanja projekta KFOS-a pod nazivom "Izgradnja znanja o Kosovu", koji je pokrenut 2016. godine i od tada se pretvorio u vodeću mrežu fondacije pod nazivom "Kosovo Research and Analysis Fellowship (KRAF)". Cilj prvobitnog projekta i KRAF-a je identifikovati mlade i perspektivne akademike i analitičare politika, podržati njihov istraživački angažman o Kosovu i široj regiji, kao i olakšati dugoročni cilj formiranja mreže analitičara koji će pomoći boljem razumevanju problema politike Kosova i regije i uključivanju u inovativne oblike saradnje.

Ova nova knjiga nastavlja s nastojanjem davanja doprinosa kako analizi tako i razmišljanju o politikama o domaćim i spoljnim uticajima i odrednicama državnosti Kosova. Knjiga je podeljena u tri dela koja zajedno pokrivaju širok raspon područja politike.

Prvi deo usredsređuje se na kulturu, baštinu i reprezentaciju. Ova poglavlja bave se različitim aspektima kulture i baštine, a u širem smislu identitetom i predstavama o sebi i drugom u savremenom Kosovu. Drugi deo bavi se pitanjima domaće implementacije i tumačenja međunarodnih normi, pravila i politika. Poglavlja u ovom delu istražuju složenu politiku domaće reforme i izazove svojstvene prenošenju i usvajanju političkih ideja i institucionalnih okvira na Kosovu koje preferira međunarodna zajednica. Treći deo fokusira se na složeni odnos između Kosova i EU. Poglavlja u ovom delu ispituju dvosmislenosti koje su rezultat činjenice da države članice EU još uvek nemaju jedinstven stav po pitanju nezavisnosti Kosova, gde pet članica na različitim stepenima stvaraju prepreke nadama Prištine o evropskim integracijama. Istovremeno, ova poglavlja ispituju izazove koji proizlaze iz sve manjeg kredibiliteta EU zbog njenog neispunjavanja obećanja prema Kosovu, kao i zbog ukupnog slabljenja perspektive pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Autori: Luke Bacigalupo, Donjetë Murati, Stephanie Schwandner-Sievers, Juan Manuel Montoro, Julianne Funk, Meris Musanovic, José Carpintero Molina, Liljana Cvetanovska, George Kyris, Gentiola Madhi, Svjetlana Ramic Marković, Boshko Stankovski, Donika Emini.
Prijavite se da primate vesti o KFOS