Impressum

© Autorska prava Kosovska fondacija za otvoreno društvo 2020.

Kosovska fondacija za otvoreno društvo

Registrovana kao nevladina organizacija u skladu sa kosovskim zakonima.

Izvrsni direktor i pravni zastupnik: Luan SHllaku.

Adresa:

Imzot Nike Prela vila 13 

Prishtina, Kosovo

Tel: +381 38 542 157

Email: info@kfos.org

Website: http://kfos.org

Email: info@kfos.orgPrijavite se da primate vesti o KFOS