Forum2015
  • Follow

2015. osnovan je i počeo sa radom Centar građanske energije - CEC u severnoj Mitrovici kojom upravlja naš partner NVO Aktiv a nakon velikog uspeha ovog centra 2019. osnovan je isti takav centar u Gračanici kojim rukovodi naš drugi partner Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC. 

Ova dva centra su sad povezana preko programa koji se u njima realizuju i postali su epicentri i motori društvenog aktivizma srba sa Kosova. Oba CEC centra su otvoreni za sve građan kako bi ih uključili u otvoreni dijalog i podstakao na učestvovanje u kreiranju njihove društvene realnosti, pruža platformu na kojoj javno mnjenje jasno izražava svoj stav. Svrha centara jeste razvitak demokratije, kulture javne diskusije i zajedničkog pronalaženja rešenja za aktuelne političke, ekonomske i socijalne probleme. U fokusu oba centra je srpska zajednica na Kosovu uključujući sve ostale zajdenice koje žive u okruženju.

CEC Mitrovica 

CEC Gračanica

1 Publikacija pronađena

Prijavite se da primate vesti o KFOS