Kosovska fondacija za otvoreno društvo, osnovana septembra 1999. godine je deo Fondacija za otvoreno društvo - mreže filantropskih fondacija i najveći privatni donator nezavisnih grupa koje rade na pravdi, demokratskom upravljanju i ljudskim pravima.

Kosovska fondacija za otvoreno društvo dodeljuje grantove i sprovodi vlastite projekte s ciljem izgradnje inkluzivnog društva i snažne demokracije na Kosovu. Rad Fondacije se trenutno fokusira na četiri glavne programske oblasti.

Platforme
zastupanja

Za potrebe zastupanja za promene, Fondacija je uspostavila nekoliko platformi koje podstiču otvoren dijalog i predstavljaju originalna istraživanja i dobre javne politike.

Publikacija

Prijavite se da primate vesti o KFOS