Otvoreni pozivi i obrasci

Tokom godine, Fondacija dodeljuje grantove za organizacije i pojedince koji dele našu viziju za otvoreno društvo i rade u našim programskim oblastima. Mada mi igramo proaktivnu ulogu u identifikaciji partnera, tokom godine takođe otvaramo pozive za prijavu. Ovi mogućnosti možete pronaći zajedno sa potrebnim obrascima za prijavu i izveštavanje koje se nalaze ispod.

Thirrje për aplikim për grante 2023 Rok:12 jun 2023
1

Formular za konkurisanje za projekat

2

Formular za izjavu konflikta interesa

3

Forma e buxhetit

4

Plani i Aktivitetit

5

Forma za izveštaj o napretku izvođenja projekta

6

Formular za finalni izveštaj

Prijavite se da primate vesti o KFOS