Bord i Osoblje

Bord

Lulzim Peci

Lulzim Peci

Predsednik Odbora

Gdin. Lulzim Peci (1966) je magistrirao Međunarodne odnose sa University Ortega y Gasset u Madridu (Španija) i diplomirao Elektrotehniku na Univerzitetu u Prištini. Glavni je osnivač i izvršni direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politike (KIPRED) i član Upravnog borda Kosovsko-američkog obrazovnog fonda (KAEF).

Gdin. Peci je u ranije služio kao ambasador Kosova u Stockholmu (2009 - 2013), kao član Upravnog borda Američkog univerziteta na Kosovu (2007 - 2009), gostujući predavač u Ženevskom centru za sigurnosne politike (GCSP), Predavač za nacionalnu i međunarodnu sigurnost na Univerzitetu u Prizrenu (2007 - 2008), Izvršni direktor Fondacije civilnog društva Kosova 1999 - 2003) i kao istraživač Kosovskog centra za međunarodne studije (KCIS) / Ekipa vanjske politike pokojnog kosovskog predsednika Dr. Ibrahim Rugova (1995-1998).  

Istraživački interesi g. Pecija usmereni su na vanjsku i sigurnosnu politiku, međuetničke odnose i političke stranke. Objavio je preko 60 naučnih i stručnih radova i članaka na Kosovu, u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Grčkoj, Švajcarskoj, Singapuru, Austriji i Nemačkoj. 

Jelena Djokic

Jelena Djokic

Članica odbora

Jelena Đokić je profesorica inženjerstva životne sredine na Univerzitetu u Mitrovici i u International Business School Mitrovica. U njenoj 30-godišnjoj karijeri radila je u privatnom, javnom i civilnom sektoru u proizvodnim, upravljačkim i istraživačkim i razvojnim područjima. Od 1990, godine radila je u fabrici za proizvodnju cinka u Trepči, kao rukovoditeljica proizvodnje, a 1995. postala je docentica na Rudarsko-metalurškom fakultetu. Svoje napore posvetila je nauci, tehnologiji, inženjerstvu i životnoj sredini, pa je tako objavila brojne naučne radove, oko 35 radova u najcenjenijim svetskim časopisima. Kao istraživačica učestvovala je u mnogim međunarodnim naučnim projektima sa posebnim naglaskom na uticaje globalnih klimatskih promena na životnu sredinu i održivi razvoj. Bila je vrlo aktivna u razvoju obrazovanja i bila je jedna od pokretača otvaranja Univerziteta u Mitrovici za međunarodne projekte. Dobila je titulu Stručnjakinje za reforme visokog obrazovanja od EACEA-e. Trenutno je aktivna u dva programa Erasmus + kao članica borda za upravljanje projektima u području upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa na zapadnom Balkanu i u centrima izvrsnosti u održivom razvoju.

Nakon lokalnih izbora 2013, godine, kao stručnjakinja, aktivno je angažovana kao savetnica gradonačelnika Zvečana, kako bi novi sistem postao operativan i funkcionalan. U tom svojstvu učestvovala je u sprovođenju velikih infrastrukturnih projekata finansiranih od EU, kao što su regionalni vodovod, kanalizacija i sistemi uprave otpadom. Ona je takođe sastavljala, predavala i dobijala brojne projekte u ime severnih opština u području povećanja transparentnosti lokalnih vlasti, učestvovanja građana u procesu donošenja odluka, rodnog nasilja u porodici, zapošljavanja mladih i žena, sporta i kulture, i mnogih drugih projekata na severu Kosova.

Gđa. Đokić je završila fakultet inženjerstva na Prištinskom univerzitetu, a magistrirala tehnologiju na Univerzitetu u Beogradu. Doktorirala je na Univerzitetu u Mitrovici.

Vjosa Dobruna

Vjosa Dobruna

Članica Odbora

Dr. Vjosa Dobruna bila je ambasadorka Republike Kosovo u Kraljevini Nizozemskoj (2013-2018) i po profesiji je pedijatar i aktivistkinja za ljudska prava. Dr. Dobruna je osnivačica Centra za zaštitu žena i dece u Prištini,  osnivačica Centar za žene u Tetovu, i Sigurne kuće za žene u Đakovici. Dobitnica je brojnih nagrada: nagradu Johnatan Mann za zdravlje i ljudska prava, nagradu Edwarda Barskog za hrabrog lekara, nekoliko nagrada Međunarodne žene godine - poslednju je dobila u Italiji 2014. godine.

Erëza Vela

Erëza Vela

Članica odbora

Erëza je suosnivačica RedMill agencije, visokokvalitetne integrirane marketinške agencije osnovane 2012. godine sa fokusom na PR, komunikacije, CSR savetovanje i upravljanje događajima. Uz stručnost u saradnji s USAID, EU i vladinim projektima, Erëza je pokrenula kompaniju u vreme kada je na Kosovu bilo malo vlasnica kompanija. 

2015. godine Erëza se udružila sa stručnjakom za marketing, proizvodnju i upravljanje društvenim medijima kako bi postala potpuno integrirana marketinška agencija. RedMill je sada jedna od najvećih kreativnih kompanija na Kosovu sa 20 zaposlenih, uglavnom žena.

Erëza je na Kosovu poznata kao preduzetnica, stručnjakinja za komunikacije i odnose s javnošću, filantrop i strastvena zagovornica ekonomskog osnaživanja žena. 2014. godine radila je kao izvršna producentkinja i voditeljica televizijskog programa „Ekonomia me Erëzën“. Uskoro je ovo postao vodeći program, u kojem su gosti bili ministri, premijeri i čelnici međunarodnih organizacija i preduzeća. 

2017. godine Erëza je dobila Chevening stipendiju koju je u potpunosti financirala vlada Velike Britanije, a preselila se u London na postdiplomske studije političkih komunikacija. Magistrirala je sa diplomom zasluga 2018. godine, iste godine kada je postala majka Vivienne.

Erëza se trenutno vratila u RedMill i radi na novoj sezoni "Ekonomia me Erëzën", koja će se emitovati u februaru 2020. godine. 
Donika Emini

Donika Emini

Članica odbora

Gđa. Donika Emini je doktorska kandidatkinja za Politiku i međunarodne odnose na Univerzitetu Westminster u Londonu. Dobitnica je stipendije Globalnog fonda za istraživanje globalnih izazova (GCRF). Takođe ima magistraturu iz Javne politike sa specijalizacijom o Javnom i neprofitnom upravljanju i međunarodnim odnosima. Potpunu stipendiju je financirao Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Trenutno gđa. Emini vodi platformu CiviKos. CiviKos je Sekretarijat organizacija civilnog društva koje okuplja 250 organizacija članica. CiviKos aktivno radi na premošćivanju saradnje između sektora civilnog društva i vlade Kosova. U tom je okviru aktivno uključena u uspostavljanje platforme za saradnju između civilnog društva i vlade za proces EU integracije Kosova.

Po povratku iz Nemačke, gđa. Emini je bila dobitnica OSI - Think Tank Programa za stručno usavršavanje mladih u sklopu Kosovskog centra za sigurnosne studije u kojem je radila od 2013. do 2016. godine. Takođe, ona je istraživačica na Institutu EU za sigurnosne studije (EUISS) Pariske kancelarije  - Evropskog fonda za Balkan.

Pre toga, gđa. Emini je radila sa Sekretarijatom Transparency Internationala u Berlinu, sa Balkanskim političkim institutom (IPOL) i sa Generalnim konzulatom Republike Kosovo u New Yorku.

Gđa. Emini je članica Grupe za zagovaranje politike Balkana u Evropi (BiEPAG) i članica platforme SEEThinkNet koja predstavlja Berlinski proces zapadnog Balkana.

Gđa. Emini je također autorka brojnih poglavlja knjiga, izveštaja i kratkih saveta o politici koji se fokusiraju na proces integracije Zapadnog Balkana, bezbednosnu saradnju u regiji, dijalog između Kosova i Srbije. Pored toga, redovna je saradnica portala European Western Balkans i Prishtina Insight.

Osoblje

Lura Limani

Lura Limani

Izvršna Direktorka
Dukagjin Hyseni

Dukagjin Hyseni

Administrativni i Finansijski direktor

Dukagjin Hyseni je upravni i finansijski direktor Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Tokom 21-godišnjeg rada, Dukagjin je nadgledao administrativne, finansijske i kancelarijske poslove. Pre ovog angažmana, Dukagjin je bio partner u privatnom preduzeću. Dukagjin ima fakultetsku diplomu menadžmenta i računovodstva.

Denion Galimuna

Denion Galimuna

Menadžer programa

Prijavite se da primate vesti o KFOS