Bord i Osoblje

Bord

Lulzim Peci

Lulzim Peci

Predsednik Odbora

Gdin. Lulzim Peci (1966) je magistrirao Međunarodne odnose sa University Ortega y Gasset u Madridu (Španija) i diplomirao Elektrotehniku na Univerzitetu u Prištini. Glavni je osnivač i izvršni direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politike (KIPRED) i član Upravnog borda Kosovsko-američkog obrazovnog fonda (KAEF).

Gdin. Peci je u ranije služio kao ambasador Kosova u Stockholmu (2009 - 2013), kao član Upravnog borda Američkog univerziteta na Kosovu (2007 - 2009), gostujući predavač u Ženevskom centru za sigurnosne politike (GCSP), Predavač za nacionalnu i međunarodnu sigurnost na Univerzitetu u Prizrenu (2007 - 2008), Izvršni direktor Fondacije civilnog društva Kosova 1999 - 2003) i kao istraživač Kosovskog centra za međunarodne studije (KCIS) / Ekipa vanjske politike pokojnog kosovskog predsednika Dr. Ibrahim Rugova (1995-1998).  

Istraživački interesi g. Pecija usmereni su na vanjsku i sigurnosnu politiku, međuetničke odnose i političke stranke. Objavio je preko 60 naučnih i stručnih radova i članaka na Kosovu, u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Grčkoj, Švajcarskoj, Singapuru, Austriji i Nemačkoj. 

Jelena Djokic

Jelena Djokic

Članica odbora

Jelena Đokić je profesorica inženjerstva životne sredine na Univerzitetu u Mitrovici i u International Business School Mitrovica. U njenoj 30-godišnjoj karijeri radila je u privatnom, javnom i civilnom sektoru u proizvodnim, upravljačkim i istraživačkim i razvojnim područjima. Od 1990, godine radila je u fabrici za proizvodnju cinka u Trepči, kao rukovoditeljica proizvodnje, a 1995. postala je docentica na Rudarsko-metalurškom fakultetu. Svoje napore posvetila je nauci, tehnologiji, inženjerstvu i životnoj sredini, pa je tako objavila brojne naučne radove, oko 35 radova u najcenjenijim svetskim časopisima. Kao istraživačica učestvovala je u mnogim međunarodnim naučnim projektima sa posebnim naglaskom na uticaje globalnih klimatskih promena na životnu sredinu i održivi razvoj. Bila je vrlo aktivna u razvoju obrazovanja i bila je jedna od pokretača otvaranja Univerziteta u Mitrovici za međunarodne projekte. Dobila je titulu Stručnjakinje za reforme visokog obrazovanja od EACEA-e. Trenutno je aktivna u dva programa Erasmus + kao članica borda za upravljanje projektima u području upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa na zapadnom Balkanu i u centrima izvrsnosti u održivom razvoju.

Nakon lokalnih izbora 2013, godine, kao stručnjakinja, aktivno je angažovana kao savetnica gradonačelnika Zvečana, kako bi novi sistem postao operativan i funkcionalan. U tom svojstvu učestvovala je u sprovođenju velikih infrastrukturnih projekata finansiranih od EU, kao što su regionalni vodovod, kanalizacija i sistemi uprave otpadom. Ona je takođe sastavljala, predavala i dobijala brojne projekte u ime severnih opština u području povećanja transparentnosti lokalnih vlasti, učestvovanja građana u procesu donošenja odluka, rodnog nasilja u porodici, zapošljavanja mladih i žena, sporta i kulture, i mnogih drugih projekata na severu Kosova.

Gđa. Đokić je završila fakultet inženjerstva na Prištinskom univerzitetu, a magistrirala tehnologiju na Univerzitetu u Beogradu. Doktorirala je na Univerzitetu u Mitrovici.

Vjosa Dobruna

Vjosa Dobruna

Članica Odbora

Dr. Vjosa Dobruna bila je ambasadorka Republike Kosovo u Kraljevini Nizozemskoj (2013-2018) i po profesiji je pedijatar i aktivistkinja za ljudska prava. Dr. Dobruna je osnivačica Centra za zaštitu žena i dece u Prištini,  osnivačica Centar za žene u Tetovu, i Sigurne kuće za žene u Đakovici. Dobitnica je brojnih nagrada: nagradu Johnatan Mann za zdravlje i ljudska prava, nagradu Edwarda Barskog za hrabrog lekara, nekoliko nagrada Međunarodne žene godine - poslednju je dobila u Italiji 2014. godine.

Erëza Vela

Erëza Vela

Članica odbora

Erëza je suosnivačica RedMill agencije, visokokvalitetne integrirane marketinške agencije osnovane 2012. godine sa fokusom na PR, komunikacije, CSR savetovanje i upravljanje događajima. Uz stručnost u saradnji s USAID, EU i vladinim projektima, Erëza je pokrenula kompaniju u vreme kada je na Kosovu bilo malo vlasnica kompanija. 

2015. godine Erëza se udružila sa stručnjakom za marketing, proizvodnju i upravljanje društvenim medijima kako bi postala potpuno integrirana marketinška agencija. RedMill je sada jedna od najvećih kreativnih kompanija na Kosovu sa 20 zaposlenih, uglavnom žena.

Erëza je na Kosovu poznata kao preduzetnica, stručnjakinja za komunikacije i odnose s javnošću, filantrop i strastvena zagovornica ekonomskog osnaživanja žena. 2014. godine radila je kao izvršna producentkinja i voditeljica televizijskog programa „Ekonomia me Erëzën“. Uskoro je ovo postao vodeći program, u kojem su gosti bili ministri, premijeri i čelnici međunarodnih organizacija i preduzeća. 

2017. godine Erëza je dobila Chevening stipendiju koju je u potpunosti financirala vlada Velike Britanije, a preselila se u London na postdiplomske studije političkih komunikacija. Magistrirala je sa diplomom zasluga 2018. godine, iste godine kada je postala majka Vivienne.

Erëza se trenutno vratila u RedMill i radi na novoj sezoni "Ekonomia me Erëzën", koja će se emitovati u februaru 2020. godine. 
Donika Emini

Donika Emini

Članica odbora

Gđa. Donika Emini je doktorska kandidatkinja za Politiku i međunarodne odnose na Univerzitetu Westminster u Londonu. Dobitnica je stipendije Globalnog fonda za istraživanje globalnih izazova (GCRF). Takođe ima magistraturu iz Javne politike sa specijalizacijom o Javnom i neprofitnom upravljanju i međunarodnim odnosima. Potpunu stipendiju je financirao Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Trenutno gđa. Emini vodi platformu CiviKos. CiviKos je Sekretarijat organizacija civilnog društva koje okuplja 250 organizacija članica. CiviKos aktivno radi na premošćivanju saradnje između sektora civilnog društva i vlade Kosova. U tom je okviru aktivno uključena u uspostavljanje platforme za saradnju između civilnog društva i vlade za proces EU integracije Kosova.

Po povratku iz Nemačke, gđa. Emini je bila dobitnica OSI - Think Tank Programa za stručno usavršavanje mladih u sklopu Kosovskog centra za sigurnosne studije u kojem je radila od 2013. do 2016. godine. Takođe, ona je istraživačica na Institutu EU za sigurnosne studije (EUISS) Pariske kancelarije  - Evropskog fonda za Balkan.

Pre toga, gđa. Emini je radila sa Sekretarijatom Transparency Internationala u Berlinu, sa Balkanskim političkim institutom (IPOL) i sa Generalnim konzulatom Republike Kosovo u New Yorku.

Gđa. Emini je članica Grupe za zagovaranje politike Balkana u Evropi (BiEPAG) i članica platforme SEEThinkNet koja predstavlja Berlinski proces zapadnog Balkana.

Gđa. Emini je također autorka brojnih poglavlja knjiga, izveštaja i kratkih saveta o politici koji se fokusiraju na proces integracije Zapadnog Balkana, bezbednosnu saradnju u regiji, dijalog između Kosova i Srbije. Pored toga, redovna je saradnica portala European Western Balkans i Prishtina Insight.

Osoblje

Luan Shllaku

Luan Shllaku

Izvršni direktor

Luan Shllaku është Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur. Ai iu bashkua Fondacionit në mars të vitit 1997 dhe ka shërbyer si Drejtor Ekzekutiv që nga viti 1998. Z. Shllaku ka përvojë të gjërë në mbrojtje të ambientit dhe aktivizëm. Ai ka udhëhequr programin e UNDP-së për Mbrojtje të Ambientit në Kosovë gjatë viteve 1986-1992, dhe më pastaj ka udhëhequr Institutin për Mbrojtje të Mjedisit të Kosovës. Si ekspert i politikave mjedisore, z. Shllaku ka qenë i angazhuar si konsulent për një numër të organizatave ndërkombëtare, duke përfshirë Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe UNDP-në. Ai po ashtu ka  shërbyer si këshilltar i autoriteteve që merren me mbrojtje të ambientit në disa vende të Evropës qendrore dhe juglindore duke i këshilluar ata në zhvillimin e planeve për përmirësimin e shërbimeve për shëndetin ambiental. Z. Shllaku ka ligjëruar menaxhimin e mjedisit në studimet postdiplomike në Universitetin e Prishtinës dhe është autor i një numri të madh të botimeve hulumtuese dhe artikujve, të botuara në Kosovë dhe jashtë.

Dukagjin Hyseni

Dukagjin Hyseni

Administrativni i Finansijski direktor

Dukagjin Hyseni je upravni i finansijski direktor Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Tokom 21-godišnjeg rada, Dukagjin je nadgledao administrativne, finansijske i kancelarijske poslove. Pre ovog angažmana, Dukagjin je bio partner u privatnom preduzeću. Dukagjin ima fakultetsku diplomu menadžmenta i računovodstva.

Visare Aliu

Kordinator projekata i kancelarije

Visare Aliu iu bashkua Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur në nëntor 2011 pas një karriere të gjatë dhe të suksesshme si regjisore dhe dramaturge teatri dhe televizioni. Ajo ka adaptuar tekste dhe ka qenë asistent regjie në Teatrin Kombëtar të Kosovës, duke përfshi dramat “Menaxheria e qelqit” nga Tennessee Williams (nën regji të Ilir Bokshit), “Rikardin e III-të” të Shekspirit (nën regji të Ilir Bokshit), “Togeri i Inishmorit” nga Martin McDonaugh (nën regji të Steven Wrentmoore), “Vdekja dhe Vajza” nga Ariel Dorfman (nën regji të Fatos Berishës), etj. Depërtimi i znj. Aliu në skenë, ishte përmes serialit më të shikuar kombëtar në Kosovën e pas luftës të titulluar “Familja Moderne,” ku ajo  ishte skenariste dhe asistente regjie. 318 epizodët e emisionit u emetuan në televizionin publik të Kosovës RTK. Ajo mban titullin baçelor në dramaturgji, nga departamenti i arteve dramatike në Fakultetin e Arteve të Prishtinës. Ajo shërbeu si anëtare e bordit për Teatrin Kombëtar të Kosovës gjatë vitit 2014.

Sihana Mehmeti

Koordinator programa

Znj. Mehmeti ka punuar me Fondacionin e Kosovës për Shoqëri të Hapur që nga viti 1997. Për momentin ajo kordinon programin për Arsim të Lartë. Që nga koha që i është bashkuar Fondacionit ajo ka zhvilluar një game të programeve duke përfshirë programet për Art dhe Kulturë, Rini, Transparencë dhe Llogaridhënie, dhe Shëndet Mendor. Ajo mban titullin Master i Arteve në dizajn grafik dhe menaxhment kulturor nga Universiteti i Prishtinës, të cilin e mori në vitin 2001. Sihana ka përfunduar studimet baçelor në Universitetin e Prishtinës, duke marrë titullin baçelor i arteve në dizajn grafik. Pas diplomimit, Sihana iu bashkangjit Universitetit të Tetovës ku ajo ligjëroi lëndën Përgatitja e Librit. Sihana është një artiste e apasionuar me përkushtim të madh për të mbështetur artistët e rinj në Kosovë. Në këtë aspekt, ajo ka organizuar një numër të ngjarjeve artistike duke përfshirë Javën e Dizajnit Grafik Kosovar, Çmimin për Artistë të Rinj Vizuel, si dhe një numër seminaresh në menaxhimin kulturor dhe politikat kulturore. Në mes vitit 1996 dhe 1997 ajo ka punuar në Parlamentin Evropian në Bruksel, duke punuar si përfaqësuese e Grupit Parlamentar Aleanca Radikale. Gjatë kohës që ishte në Bruksel ajo gjeti kohë të ushqente më tutje hobitë e saj, dhe kreu klasa në pikturim dhe vizatim.

Vera Pula

Vera Pula

Koordinator programa

Vera Pula je programski koordinator u Kosovskoj fondaciji za otvoreno društvo od 1999. Trenutno radi na  koordinaciji koncepta fondacije “Ponovno povezivanje Mitrovice”. Od 2004. godine je radila na osnaživanju i uključivanju manjinskih zajednica u kosovsko društvo, kao i na zaštiti i poštovanju njihovih prava.  Diplomirala je na fakultetu arhitekture i građavine na Univerzitetu u Prištini, 1990. godine (Master ekvivalent). Posle diplomiranja, devet godina je radila kao diplomirani inženjer arhitekture,  specijalizovana se za projektovanje, procenu i studiju objekata. Albanski i srpski  su njeni maternji jezici, govori veoma dobro engleski  i poseduje osnovno znanje italijanskog jezika.  

Denion Galimuna

Denion Galimuna

Koordinator programa

Denion Galimuna është koordinator i programit të Transparencës dhe Llogaridhënies në Fondacionin e Kosovës për Shoqëri të Hapur. Ka magjistruar në Universitetin e Evropës Qëndrore në Budapest në programin Politikat Ekonomike në Tregjet Botërore. Në të kaluarën, Denioni ka qenë pjesë e kabinetit të Ministrit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik; ka punuar një periudhë të shkurtër në sektorin privat dhe për më shumë se dhjetë vjet në organizatat ndërkombëtare.

Lura Limani

Lura Limani

Direktor programa

Lura Limani është drejtore programi në Fondacionin e Kosovës për Shoqëri të Hapur. Me një prapavijë të gjërë në gazetari dhe hulumtim, Limani më herët ka qenë kryeredaktore e Prishtina Insight, revistë online e botuar nga BIRN Kosova. Ajo bart titullin Master i studimeve kulturore nga Universiteti i Freiburgut (Gjermani) dhe ka studiuar sociologji dhe filozofi gjatë studimeve baçelor në Universitetin e Prishtinës dhe New York University. Më parë, Limani ka qenë hulumtuese e jashtme pranë Institutit për Studime të Drejtave të Njeriut në Columbia University në New York. Shkrimet e Limanit janë botuar në Prishtina Insight, Balkan Insight, Osservatorio Balcani i Caucaso, Fabrikzeitung, etj. Limani është njëra prej themeluesve të Iniciativës Kosovare për Histori Gojore, një arkivë e storieve të jetës së kosovarëve, dhe të zinës së pavarur letrare Lirindja. 

Prijavite se da primate vesti o KFOS