Zajednica srpskih opština u limbu neispunjenih dogovor
Program

Open

Datum

29 jun 2022

Podeli

Zajednica srpskih opština u limbu neispunjenih dogovor

Policy brief o Asocijaciji/Zajednici opština sa srpskim većinskim stanovništvom bavi se istraživanjem ključnih faktora bitnih za bolji položaj Srba na Kosovu, a koji bi bili sprovedeni kroz Asocijaciju/Zajednicu. Cilj istraživanja je sagledavanje uloge i načina na koji bi Asocijacija/Zajednica popunila praznine u institucionalnom okviru za zaštitu prava Srba na Kosovu, kako onih koji žive u opštinama sa srpskim većinskim stanovništvom, tako i onih van njih. Policy brief radi Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC).

Prijavite se da primate vesti o KFOS