Otvorenost  srpskih medija na Kosovu
Program

Open

Datum

06 maj 2021

Podeli

Otvorenost srpskih medija na Kosovu

Rad medija na Kosovu je regulisan brojnim pravnim aktima. Počev od ustavom zagaranto-vane slobode izražavanja i slobode medija11  pre-ko zakona koji na različite načine regulišu oblast medijskog izveštavanja kao što su rad javnog servisa, zaštita privatnosti, govor mržnje, kleveta i uvreda, autorska prava22 . Pozitivni pomaci u unapređenju zakonske regulative u medijskoj sferi predstavljaju Zakon br.06/L-081 o pristupu javnim dokumentima i revizija Zakona o javnoj službi emitovanja3  jer su razvijani u transpar-entnoj proceduri i uz uključivanje predstavnika Udruženja novinara Kosova, nevladinih organi-zacija, stručnjaka i uz postojanje javnih rasprava.

Prijavite se da primate vesti o KFOS