Reformisanje ili ponovno koncipiranje obrazovanja na Zapadnom Balkanu posle pandemije? Analiza Albanije, Kosova i Srbije
Program

KRAF

Datum

04 mart 2021

Podeli

Reformisanje ili ponovno koncipiranje obrazovanja na Zapadnom Balkanu posle pandemije? Analiza Albanije, Kosova i Srbije

Predlog praktične politike  "Reformisanje ili ponovno koncipiranje obrazovanja na Zapadnom Balkanu posle pandemije?Analiza Albanije, Kosova i Srbije," koji su napisali Francesco Trupia i Gentiola Madhi,  ima za cilj da istraži kako suočene izazove tako i mere praktične politike usvojene na Zapadnom Balkanu tokom perioda mart-decembar 2020. godine fokusirajući se posebno  na Vlade Albanije, Kosova i Srbije u oblasti preduniver-zitetskog obrazovanja - odnosno, obrazovne faze koje pokrivaju rano detinjstvo, osnovno i srednje obrazovanje.                                                       

Ovaj predlog praktične politike je deo serije publikacije koje je proizvela Kosovo Research and Analysis Fellowship(KRAF), KFOS projekat.
Prijavite se da primate vesti o KFOS