Uloga i mogućnosti srpskih medija na Kosovu
Program

Open

Datum

21 oktobar 2022

Podeli

Uloga i mogućnosti srpskih medija na Kosovu

Studija prati trendove u radu medija koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu: koliko su slobodni da obavljaju svoj posao, da li su otvoreni za različita mišljenja i teme, koliko u svom radu odgovaraju potrebama građana, da li se suočavaju sa cenzurom i autocenzurom kao i napadima i pritiscima.

Prijavite se da primate vesti o KFOS