Sloboda kretanja u tranziciji
Program

Open

Datum

16 septembar 2022

Podeli

Sloboda kretanja u tranziciji

Analiza "Sloboda kretanja u tranziciji" bavi se tematikom slobode kretanja ljudi na Kosovu i između Kosova i Srbije. Ovo istraživanje sagledava pitanje slobode kretanja od prvog dogovora beogradske i prištinske delegacije 2011. godine do trenutne situacije, sa osvrtom na problematiku primene postignutih sporazuma i mogućim reperkusijama sa kojima se stanovništvo Kosova i Srbije može susresti ukoliko ne bude pronađeno održivo rešenje za ovaj problem. Ovo istraživanje urađeno je od strane NVO AKTIV.

Prijavite se da primate vesti o KFOS