Analiza mehanizama zaštite životne sredine sa prikazom funkcionisanja na konkretnom slučaju
Program

Open

Datum

28 april 2022

Podeli

Analiza mehanizama zaštite životne sredine sa prikazom funkcionisanja na konkretnom slučaju

Analiza kapaciteta i funkcionisanja postojećih modela zaštite životne sredine u opštinama na severu Kosova daje prikaz postojećeg stanja životne sredine sa analizom osnovnih elemenata ekosistem, analizu sistema zaštite životne sredine i normativa, kao nivo svesti građana o važnosti životne sredine. Ovu analizu izradila je Ekološko medicinska ekspertska Grupa (EMEG).

Prijavite se da primate vesti o KFOS