Karakteristike otvorenog društva u srpskoj zajednici na Kosovu
Program

Open

Datum

29 jun 2021

Podeli

Karakteristike otvorenog društva u srpskoj zajednici na Kosovu

Izveštaj pred vama pod nazivom ,,Karakteristike otvorenog društva u srpskoj zajednici na Kosovu” konsoliduje glavne rezultate i zaključke osnovnih izveštaja organizacija članica inicijative OPEN 2020 i stavlja ih u širi društveno-politički kontekst Kosova. Iz te perspektive, izveštaj analizira položaj srpske zajednice na Kosovu, poštovanje njenih prava i sloboda garantovanih važećim zakonodavnim okvirom na Kosovu, kako od strane centralnih institucija, tako i u društveno-političkoj dinamici unutar srpske zajednice. Istovremeno, utvrđuje na koji se način postupanja nosilaca vlasti u primeni tih prava i sloboda odražavaju na spremnost i otvorenost građana da se aktivno uključe u društvene procese i tako zaštite svoje interese. Na kraju, izveštaj nudi preporuke relevantnim društvenim akterima kako da, svako iz perspektive svog mandata, suštinski unapredi prakse participatorne demokratije i doprinese većoj uključenosti građana u društvene procese na Kosovu.

Prijavite se da primate vesti o KFOS