Otvorenost institucija za građane na  Kosovu
Program

Open

Datum

06 maj 2021

Podeli

Otvorenost institucija za građane na Kosovu

Funkcionisanje institucija Kosova je uređeno Us-tavom i odgovarajućim zakonima, uredbama, up-utstvima i pravilnicima. Prema Ustavu, institucije Kosova uključuju: Predsedništvo, Skupštinu Koso-va, Kancelariju premijera, ministarstva, nezavisne institucije i agencije, bezbednosne institucije, kao i lokalne samouprave.1 Sve ove institucije često imaju posebna odeljenja, kancelarije, komisije i odbore i, naravno, individualne predstavnike koji se bave pitanjima od posebne važnosti za građane.

Prijavite se da primate vesti o KFOS