Dokufest 2014

Dokufest 2014

29.29.2014
Mesazhi për Demokracinë (Video)

Mesazhi për Demokracinë (Video)

23.07.2014
Sending a Message for Democracy (video)

Sending a Message for Democracy (video)

16.07.2014
Education of the Roma, Ashkali and Egyptian Communities (video)

Education of the Roma, Ashkali and Egyptian Communities (video)

03.01.2013
Employment among Roma, Ashkali and Egyptians (video)

Employment among Roma, Ashkali and Egyptians (video)

14.12.2012
Music of the RAE communities (video)

Music of the RAE communities (video)

26.12.2012
Prishtina, qytet i integruar apo jo?? (video)

Prishtina, qytet i integruar apo jo?? (video)

17.05.2012
Qyteti pa fryme (video)

Qyteti pa fryme (video)

17.05.2012
Environmental Mosaic - 4 TV Reports to Challenge the Governance! (video)

Environmental Mosaic – 4 TV Reports to Challenge the Governance! (video)

13.04.2012