Thirrjet e hapura dhe formularët

Përgjatë tërë vitit, Fondacioni jep grante për organizata dhe individë të cilët ndajnë vizionin tonë për shoqëri të hapur dhe punojnë në fushat tona programore. Ndonëse ne luajmë një rol pro-aktiv në identifikimin e partnerëve, përgjatë vitit hapim thirrje për aplikime për grante. Këto mundësi mund t’i gjeni së bashku me formularët e nevojshëm për aplikim dhe raportim më poshtë.

1

Forma e Aplikimit për Grant

2

Forma për deklarimin e konfliktit të interesit

3

Forma për raportim të progresit

4

Forma për raportim final

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS