Reformimi apo rikonceptualizimi i arsimit postpandemik në Ballkanin Perëndimor? Analizë për Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë
Program

KRAF

Data

4 mars 2021

Shpërndaj

Reformimi apo rikonceptualizimi i arsimit postpandemik në Ballkanin Perëndimor? Analizë për Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë

Shkruar nga Francesco Trupia dhe Gentiola Madhi, dokumenti i politikave "Reformimi apo rikonceptualizimi i arsimit postpandemik në Ballkanin Perëndimor? Analizë për Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë"             synon të eksplorojë sfidat dhe masat e miratuara në Ballkanin Perëndimor gjatë periudhës mars-dhjetor 2020, duke u përqëndruar veçanërisht tek qeveritë e Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë në fushën e arsimit parauniversitar - pra në fazat arsimore që mbulojnë fëmijërinë e hershme, arsimin fillor dhe të mesëm.                                                       

Punimi është pjesë e serisë së publikimeve të realizuara nga Kosovo Research and Analysis Fellowship (KRAF), projekt operacional i KFOS.

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS