Rruga e Kosovës drejt anëtarësimit në BE dhe OKB
Program

Projekte tjera

Data

23 korrik 2020

Shpërndaj

Rruga e Kosovës drejt anëtarësimit në BE dhe OKB

Shënimi i tretë në serinë e projektit për dialog dhe avokim “Fuqizimi i perspektivës së Kosovës – Negociatat për një Marrëveshje gjithëpërfshirëse finale mes Kosovës dhe Serbisë”, organizuar bashkërisht nga Këshilli për Politika të Demokratizimit (DPC, Berlin), Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS, Prishtinë) dhe Grupi për Studime Ligjore dhe Politike (GLPS, Prishtinë), përkrahur nga KFOS-i.                      

Për të lexuar versionin në gjuhën frënge:

03_Rruga e Kosovës drejt anëtarësimit në BE dhe OKB - FR - 02.pdf

Për te lexuar verzionin në gjuhën gjermane:

03 Rruga e Kosoves drejt anetaresimin ne BE dhe OKB_GER.pdf

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS