Liberalizimi i vizave për Kosovën: Finalja e madhe
Data

14 nëntor 2022

Shpërndaj

Liberalizimi i vizave për Kosovën: Finalja e madhe

Shkruar nga Augustin Palokaj dhe Gjeraqina Tuhina, ky punim analizon procesin e deritashëm, natyrën dhe logjikën e disa kushteve shtesë, ar syet e qëndrimeve kundërshtuese apo skeptike nga disa vende anëtare të BE-së dhe skenarët e mundshëm tash kur procesi ka hyrë në fazën e quajtur “fillimi i fundit”. Analizohet dhe kon teksti politik në tërë Evropën pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, rreziku nga mundësia  e keqpërdorimit të liberalizimit të vizave dhe hapat formale me afate të mundshme kohore që duhet të pasojnë deri tek liberalizimi i vi- zave.

                                                       

    

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS