Loja e numrave: Zgjidhja e çështjes së zhdukurve 20 vite më vonë
Program

Open

Data

29 qershor 2022

Shpërndaj

Loja e numrave: Zgjidhja e çështjes së zhdukurve 20 vite më vonë

Analiza Loja e numrave - Adresimi i personave të zhdukur 20 vjet më vonë ofron një pasqyrë të progresit të bërë në adresimin e çështjes së personave të zhdukur në Kosovë, mangësitë e bëra në adresimin e kësaj çështjeje në dy dekadat e fundit dhe sa përfshirja formale e kësaj teme në dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës mund të kontribuojnë në zgjidhjen e saj, me theks të veçantë në përvojat e familjarëve të zhdukur nga komuniteti serb në Kosovë. Analizën e realizoi Iniciativa e Re Sociale. 

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS