Qytetarët në politikë- Pluralizmi politik në komunitetin serb në Kosovë
Program

Open

Data

14 prill 2022

Shpërndaj

Qytetarët në politikë- Pluralizmi politik në komunitetin serb në Kosovë

Analiza Qytetarët në Politikë shqyrton praktikat ekzistuese dhe modalitetet e aktivizmit politik brenda komunitetit serb në Kosovë. Qëllimi është të evidentohen pengesat që pamundësojnë arritjen e pluralizmit të vërtetë politik brenda komunitetit serb në Kosovë, por edhe të identifikohen mundësitë për përfshirje më aktive të qytetarëve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal dhe qendror. Hulumtimi është kryer në partneritet nga Qendra për Veprim Afirmativ Social (CASA) dhe Qendra Humane Mitrovicë (HCM).

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS