Transparenca dhe integriteti në Universitetin e Prishtinës – Mozaik

Transparenca dhe integriteti në Universitetin e Prishtinës – Mozaik

Universiteti i Prishtinës (UP) tash e sa vite është dëmtuar, mes tjerash, nga ndërhyrjet politike dhe klanore, korrupsioni akademik, punësimet dhe avancimet e paligjshme, plagjiarizmi dhe mashtrimi. Për këtë arsye, organizata të shoqërisë civile janë mbledhur për të themeluar Koalicionin për Integritet dhe Transparencë në Universitet (KITU), i cili angazhohet për respektimin e standardeve akademike dhe etike në UP, si dhe për rritjen e transparencës dhe të llogaridhënies në këtë institucion. Pikërisht për këtë, disa nga këto organizata të shoqërisë civile kanë hulumtuar për disa prej problemeve më akute me të cilat ballafaqohet UP-ja, si: politizimi, plagjiatura, mungesa e literaturës – skriptat, mosvajtja e mësimdhënësve në ligjërata, të hyrat enorme të një pjese të profesorëve, shitblejra e diplomave, mashtrimet në provime, e kështu me radhë.

Më shumë

Regjistrohu për të marrë lajme në lidhje me KFOS