Vizita e Karvanit të shkrimtarëve “Agim Deva” në shkollën “Naim Frashëri” në Shtime 31.10.2012

Poseta Karavana pisaca “Agim Deva” školi ” Naim Frashëri ” u Štimlju 31.10.2012
Visit of Caravan of Writers “Agim Deva” to ” Naim Frashëri ” school in Shtime/Štimlje 31.10.2012″

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply