Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Visit of Caravan of Writers “Agim Deva” to Fushe Kosovë/Kosovo Polje (photo gallery)

Vizita e Karvanit të shkrimtarëve “Agim Deva” në shkollën “Selman Riza” në Fushë Kosovë 10.10.2012
Poseta Karavana pisaca “Agim Deva” školi “Selman Riza” u Kosovom Polju 10.10.2012
Visit of Caravan of Writers “Agim Deva” to “Selman Riza” school in Fushë Kosove/Kosovo Polje 10.10.2012″

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org