Vizita e Karvanit të shkrimtarëve “Agim Deva” në shkollën “Selman Riza” në Fushë Kosovë 10.10.2012
Poseta Karavana pisaca “Agim Deva” školi “Selman Riza” u Kosovom Polju 10.10.2012
Visit of Caravan of Writers “Agim Deva” to “Selman Riza” school in Fushë Kosove/Kosovo Polje 10.10.2012″

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply