Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Stories of change – Improvement of relations between Kosovo and Serbia

“Heshtja” midis shoqërive të Kosovës dhe Serbisë ka një histori të gjatë e të mbushur me ngjarjet e së kaluarës, para dhe pas viteve nëntëdhjetë. Politika në të dyja anët e kufirit nuk ka ndihmuar aspak në përmirësimin e këtyre raporteve, madje shpesh ajo arrin që këto raporte aq të brishta t’i bëjë edhe më të vështira e të tensionuara duke krijuar kështu vakuum komunikimi në mes grupeve të ndryshme si të rinjtë, artistët, bizneset, etj., gjithë shoqërisë civile në përgjithësi.

Duke synuar përmirësimin e këtij komunikimi dhe ndërveprimi, programi Lindje Lindje Përtej Kufijve i rrjetit të Fondacioneve për Shoqëri të Hapur ka përkrahur një seri projektesh mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat mundësojnë takime të grupe të ndryshme të shoqërisë civile që përfaqësojnë fusha të ndryshme, duke mundësuar që ata të njihen më mirë me njëri-tjetrin dhe të rrisin nivelin e komunikimit.

Si pasqyrim i këtyre iniciativave ju mund të lexoni dy artikuj të përgatitur enkas, të cilët janë shkruar qëllimisht në një format ndryshe nga raportet e zakonshme të projekteve për të pasqyruar sa më realisht qëllimin dhe rezultatet e një punë të tillë.

 

View From My Window

 

Our Future European Future

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org