Investimet Kapitale në Kosovë - Forum 2015

Investimet Kapitale në Kosovë – Forum 2015

Më 23 qershor 2015, në Prishtinë u mbajt tryeza e radhës e Forum 2015. Me këtë rast u prezentuan katër analiza te hulumtuara nga Instituti Riinvest dhe organizata Çohu.  Rezultatet e studimeve të investimeve kapitale në Kosovë: Koncesionimi i Aeroportit të Prishtinës, Privatizimi në Sektorin e Energjisë, Tentimi i Privatizimit të PTK-së, si dhe Ndërtimi i Autostradës Prishtinë – Shkup, u prezentuan nga instituti Riinvest, ndërsa në panel diskutimi pjesëmarrës ishin Lumir Abdixhiku – Drejtor Ekzekutiv i Intstitutit Riinvest... Read more...
Marrëdhëniet tregtare mes Kosovës dhe BE-së: Shikim përtej marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim

Marrëdhëniet tregtare mes Kosovës dhe BE-së: Shikim përtej marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim

Ky studim i tregtisë së Kosovës me 28 vendet e BE-së gjatë periudhës 2005-2012 zbulon se liberalizimi i tregtisë në vete nuk do të promovojë bilancin tregtar dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë. Tregtia e pabarabartë – në të cilën importet tejkalojnë dukshëm eksportet – së bashku me modelet e qëndrueshme historike të eksportit dhe me mungesën e ndryshimit të eksporteve karshi ndryshimeve në të ardhura – qoftë në tregjet e BE-së apo në atë vendor... Read more...
Input for the Progress Report 2014

Input for the Progress Report 2014

The Foundation initiated the project “Civil Society for the Progress Report 2014” through which it offered the organizations an opportunity to channel their contribution to the upcoming Progress Report and the current Stabilization and Association Process Dialogue through focused and well-informed analysis, built on their multi-year experience and engagement. Each analysis produced within the project addresses a specific segment of the current dialogue between Kosovo and the European Union, informing about the current situation Read more...
Ndryshimet në BE 2014 dhe Kosova

Ndryshimet në BE 2014 dhe Kosova

Viti 2014 shënon moment të jashtëzakonshëm në zhvillimin e Bashkimit Evropian me ndryshime të mëdha, të cilat determinojnë në masë të madhe të ardhmen afatmesme të BE-së. Ndryshimet e para janë ato të nivelit politik. Zgjedhjet për deputetë të Parlamentit Evropian tashmë kanë sjellë një ndryshim të pamjes së këtij institucioni të BE-së. Një numër i deputetëve, të cilët në disa mandate në të kaluarën janë angazhuar rreth zgjerimit, nuk janë më në përbërjen e re të Parlamentit Evropian. Read more...
Ku shkojnë kosovarët? Pse n'Kosovë nuk rrinë?

Ku shkojnë kosovarët? Pse n’Kosovë nuk rrinë?

Ky studim, i financuar dhe mbështetur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), ka për qëllim të analizojë dhe skanojë emigruesit e shkuar dhe ata potencial nga Kosova. Në vijë me ngjarjet e fundit në vend, të ndërlidhura me fluksin e madh të largimeve nga Kosova, KFOS ka parë të arsyeshme nevojën e intervistimit dhe analizimit të të dhënave të marra nga emigruesit e tanishëm. Një analizë e tillë do të mundësonte gjetjen e emëruesit të përbashkët të emigruesve kosovarë Read more...
Çka mendojnë Serbët e veriut të Kosovës?

Çka mendojnë Serbët e veriut të Kosovës?

Ky studim jep një paletë të gjerë të rezultateve shumë interesante të siguruara përmes anketimit dhe fokus grupeve mbi: (1) Perceptimin e gjendjes aktuale dhe pritjeve për të ardhmen, (2) Marrëveshjen e Brukselit dhe pritjeve prej saj, (3) Ndërlidhjes në mes të veriut dhe jugut dhe (4) Besimin në personalitetet dhe institucionet publike – kush mund të jenë ambasadorët e mundshëm të ndërlidhjes. Read more...
Being Greek, Being Kosovar

Being Greek, Being Kosovar

A mere two-hours’ drive separates Kosovo from Greece, yet the two countries have a complex relationship marred by a core paradox. On the one hand, Greece and Kosovo have close geographic proximity, share cultural affinities and historical references, lack bilateral disputes or history of conflict and animosity, agree on their common European and Euro-Atlantic orientation, and have interest in intensified political and economic relations. On the other hand, the two countries remain largely unknown to each other Read more...
Tryeza "Riaktivizimi i Trepçës - Së bashku kundër ndotjes!"

Tryeza “Riaktivizimi i Trepçës – Së bashku kundër ndotjes!”

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, përmes projektit të tij avokues "Forum 2015" dhe në kuadër të iniciativës së vet “Reconnecting Mitrovica”, më 16 Dhjetor 2014, në Mitrovicë të veriut, do të organizojë tryezën e rrumbullakët me temë: "Riaktivizimi i Trepçës - Së bashku kundër ndotjes!". Read more...
Culture of Impunity in Kosovo

Culture of Impunity in Kosovo

Publication of the “What went wrong”, this March of 2014, corresponds with the now prevalent debate on the creation of an international Tribunal over the war crimes that are supposed to have been committed by the members of the former Kosovo Liberation Army (KLA). For almost fifteen years after the conflict, Kosovo is the last country from former Yugoslavia that is facing international level accusations for war crimes against the heads of the state, including here also against current prime-minister, Hashim Thaҫi. Read more...