Integriteti dhe (pa)ndëshkueshmëria në prokurim
Mjeshtëria e kopjimit (Video)
Momenti i ri i zgjerimit në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova?
Annual Report 2017
Çështjet që e frenojnë zhvillimin në Kosovë - REPUBLIKA
KFOS Strategy 2017-2020
State-building in post-independence Kosovo: Policy Challenges and Societal Considerations
Annual Report 2016

Annual Report 2016

KFOS Annual Report 2016 Read more...
Historia e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Sërbi, Mal të Zi dhe Maqedoni

Historia e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Sërbi, Mal të Zi dhe Maqedoni

Raporti vë nën objektiv paraqitjen e historisë së Kosovës që nga antikiteti (prejardhja e shqiptarëve) e deri më sot (lufta e UÇK-së) nëpër tekstet mësimore për shkolla fillore e të mesme të Kosovës, Shqipërisë, Sërbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Tekstet e lëndës së historisë të këtyre pesë vendeve, të miratuara nga ministritë përkatëse të arsimit, kanë shërby si burimi themelor i këtij raporti. Janë krahasuar përshkrimet e bëra nëpër këto historiografi duke i nxjerrë ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre. Read more...