State-building in post-independence Kosovo: Policy Challenges and Societal Considerations
Annual Report 2016

Annual Report 2016

KFOS Annual Report 2016 Read more...
Historia e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Sërbi, Mal të Zi dhe Maqedoni

Historia e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Sërbi, Mal të Zi dhe Maqedoni

Raporti vë nën objektiv paraqitjen e historisë së Kosovës që nga antikiteti (prejardhja e shqiptarëve) e deri më sot (lufta e UÇK-së) nëpër tekstet mësimore për shkolla fillore e të mesme të Kosovës, Shqipërisë, Sërbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Tekstet e lëndës së historisë të këtyre pesë vendeve, të miratuara nga ministritë përkatëse të arsimit, kanë shërby si burimi themelor i këtij raporti. Janë krahasuar përshkrimet e bëra nëpër këto historiografi duke i nxjerrë ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre. Read more...
Ngritja e skelës: Analizë e efekteve të Instrumentit të Asistencës Para-anëtarësimit (IPA) mbi ekonominë e Kosovës

Ngritja e skelës: Analizë e efekteve të Instrumentit të Asistencës Para-anëtarësimit (IPA) mbi ekonominë e Kosovës

Mbështetur nga KFOS, Besa Shahini analizon Instrumentin për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA) në Kosovë, si dhe ndikimin e mundshëm të tij në ekonominë e Kosovës, në kontekstin e situatës aktuale ekonomike pas nënshkrimit të MSA-së me BE-në. Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje solli në pah sfida të reja për Kosovën; Presionet buxhetore dhe ato të konkurrencës që rrjedhin si pasojë e liberalizimit të tregtisë me BE-në, do të mund të sforcojnë prodhuesit vendorë dhe buxhetin e Kosovës. Read more...
Ecje nëpër akull: Kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-së

Ecje nëpër akull: Kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-së

Të hënën, më 7 Nëntor 2016 u mbajt konferenca e Forum 2015: “Ecje nëpër akull: Kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-së”. Duke sjellë së bashku diplomat, politikë-bërës, media dhe përfaqësues të shoqërisë civile, qëllimi ishte nxirren në pah sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova vis-à-vis si drejt qeverisjes së mirë, ashtu dhe drejt procesit të integrimit Evropian. Read more...
Një Don Kishotizëm Modern: Pse nuk ka Kosova strategji afatgjate energjetike?
Investimet Kapitale në Kosovë - Forum 2015

Investimet Kapitale në Kosovë – Forum 2015

Më 23 qershor 2015, në Prishtinë u mbajt tryeza e radhës e Forum 2015. Me këtë rast u prezentuan katër analiza te hulumtuara nga Instituti Riinvest dhe organizata Çohu.  Rezultatet e studimeve të investimeve kapitale në Kosovë: Koncesionimi i Aeroportit të Prishtinës, Privatizimi në Sektorin e Energjisë, Tentimi i Privatizimit të PTK-së, si dhe Ndërtimi i Autostradës Prishtinë – Shkup, u prezentuan nga instituti Riinvest, ndërsa në panel diskutimi pjesëmarrës ishin Lumir Abdixhiku – Drejtor Ekzekutiv i Intstitutit Riinvest... Read more...
Marrëdhëniet tregtare mes Kosovës dhe BE-së: Shikim përtej marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim

Marrëdhëniet tregtare mes Kosovës dhe BE-së: Shikim përtej marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim

Ky studim i tregtisë së Kosovës me 28 vendet e BE-së gjatë periudhës 2005-2012 zbulon se liberalizimi i tregtisë në vete nuk do të promovojë bilancin tregtar dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë. Tregtia e pabarabartë – në të cilën importet tejkalojnë dukshëm eksportet – së bashku me modelet e qëndrueshme historike të eksportit dhe me mungesën e ndryshimit të eksporteve karshi ndryshimeve në të ardhura – qoftë në tregjet e BE-së apo në atë vendor... Read more...
Input for the Progress Report 2014

Input for the Progress Report 2014

The Foundation initiated the project “Civil Society for the Progress Report 2014” through which it offered the organizations an opportunity to channel their contribution to the upcoming Progress Report and the current Stabilization and Association Process Dialogue through focused and well-informed analysis, built on their multi-year experience and engagement. Each analysis produced within the project addresses a specific segment of the current dialogue between Kosovo and the European Union, informing about the current situation Read more...