Kosovo Foundation for Open Society
Kosovo Foundation for Open Society

Publications

Çështjet që e frenojnë zhvillimin në Kosovë - REPUBLIKA
KFOS Strategy 2017-2020
State-building in post-independence Kosovo: Policy Challenges and Societal Considerations
Annual Report 2016

Annual Report 2016

KFOS Annual Report 2016 Read more...
Historia e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Sërbi, Mal të Zi dhe Maqedoni

Historia e Kosovës në tekstet mësimore të historisë në Kosovë, Shqipëri, Sërbi, Mal të Zi dhe Maqedoni

Raporti vë nën objektiv paraqitjen e historisë së Kosovës që nga antikiteti (prejardhja e shqiptarëve) e deri më sot (lufta e UÇK-së) nëpër tekstet mësimore për shkolla fillore e të mesme të Kosovës, Shqipërisë, Sërbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Tekstet e lëndës së historisë të këtyre pesë vendeve, të miratuara nga ministritë përkatëse të arsimit, kanë shërby si burimi themelor i këtij raporti. Janë krahasuar përshkrimet e bëra nëpër këto historiografi duke i nxjerrë ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre. Read more...
Ngritja e skelës: Analizë e efekteve të Instrumentit të Asistencës Para-anëtarësimit (IPA) mbi ekonominë e Kosovës

Ngritja e skelës: Analizë e efekteve të Instrumentit të Asistencës Para-anëtarësimit (IPA) mbi ekonominë e Kosovës

Mbështetur nga KFOS, Besa Shahini analizon Instrumentin për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA) në Kosovë, si dhe ndikimin e mundshëm të tij në ekonominë e Kosovës, në kontekstin e situatës aktuale ekonomike pas nënshkrimit të MSA-së me BE-në. Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje solli në pah sfida të reja për Kosovën; Presionet buxhetore dhe ato të konkurrencës që rrjedhin si pasojë e liberalizimit të tregtisë me BE-në, do të mund të sforcojnë prodhuesit vendorë dhe buxhetin e Kosovës. Read more...
Ecje nëpër akull: Kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-së

Ecje nëpër akull: Kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-së

Të hënën, më 7 Nëntor 2016 u mbajt konferenca e Forum 2015: “Ecje nëpër akull: Kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-së”. Duke sjellë së bashku diplomat, politikë-bërës, media dhe përfaqësues të shoqërisë civile, qëllimi ishte nxirren në pah sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova vis-à-vis si drejt qeverisjes së mirë, ashtu dhe drejt procesit të integrimit Evropian. Read more...
Një Don Kishotizëm Modern: Pse nuk ka Kosova strategji afatgjate energjetike?
Investimet Kapitale në Kosovë - Forum 2015

Investimet Kapitale në Kosovë – Forum 2015

Më 23 qershor 2015, në Prishtinë u mbajt tryeza e radhës e Forum 2015. Me këtë rast u prezentuan katër analiza te hulumtuara nga Instituti Riinvest dhe organizata Çohu.  Rezultatet e studimeve të investimeve kapitale në Kosovë: Koncesionimi i Aeroportit të Prishtinës, Privatizimi në Sektorin e Energjisë, Tentimi i Privatizimit të PTK-së, si dhe Ndërtimi i Autostradës Prishtinë – Shkup, u prezentuan nga instituti Riinvest, ndërsa në panel diskutimi pjesëmarrës ishin Lumir Abdixhiku – Drejtor Ekzekutiv i Intstitutit Riinvest... Read more...
Page 1 of 812345...Last »

Find Us on Facebook

Recent News

Contact us:

Imzot Nike Prela vila 13
Phone: +381 38 542 157
Email: info@kfos.org
Website: http://kfos.org
Email: info@kfos.org