Raporti i Hulumtimit ‘Shqipëri – Kosovë, Dekonstruktimi i idesë së bashkimit – Perceptimet e qytetarëve për bashkëpunimin mes dy vendeve
The new enlargement methodology: An obstacle or a motivation?
Metodologjia e re në zgjerim: Pengesë apo inspirim?
In brief: Takes on Kosovo’s policy challenges
Local and international determinants of Kosovo’s statehood
Raporti vjetor për vitin 2018 i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur
Integriteti dhe (pa)ndëshkueshmëria në prokurim
Mjeshtëria e kopjimit (Video)
Momenti i ri i zgjerimit në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova?