KFOS predstavlja analizu „Podrška EU u reagovanju na pandemiju virusa korona na Balkanu i Kosovu“
‘EU support for the Balkans and Kosovo in response to the coronavirus pandemic’
Mbështetja e BE-së në reagimet në Ballkan dhe Kosovë ndaj pandemisë së koronavirusit
Raporti i Hulumtimit ‘Shqipëri – Kosovë, Dekonstruktimi i idesë së bashkimit – Perceptimet e qytetarëve për bashkëpunimin mes dy vendeve
The new enlargement methodology: An obstacle or a motivation?
Metodologjia e re në zgjerim: Pengesë apo inspirim?
In brief: Takes on Kosovo’s policy challenges
Local and international determinants of Kosovo’s statehood
Raporti vjetor për vitin 2018 i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur