On 17.12.2012, in Hotel Swiss Diamond in Pristina, Forum 2015 held a presentation of the analysis: Pathology of a Delay – Ten Mistakes That Undermine Kosovo’s Energy Perspective. This analysis exposes the main problems facing the development of Kosovo’s energy sector. It also spotlights how many of the approaches thus far taken to remedy those problems have been misguided. The paper provides a summary of the mistakes committed by a broad range of institutions involved in managing current energy generation and the planning of future investments. Below you can download related documents.

Check out the photos from the event here

Results of the quiz:

Download

Download the publication in English:

Download

 

Prezantimi i analizës “Patologjia e një vonese”

Me datë 17.12.2012, në Hotelin Swiss Diamond në Prishtinë u mbajt prezantimi i analizës: Patologjia e një vonese – Dhjetë gabime që frenuan perspektivën e energjetikës në Kosovë. Në këtë ananlizë janë paraqitur probemet kryesore që ka hasur zhvillimi i sektorit energjetik si dhe qasjet e gabuara të aplikuara për zgjidhjen e tyre. Ajo përmbledh një vështrim kritik të gabimeve të bëra nga një spektër i gjërë institucionesh të angazhuara në drejtimin e sektorit dhe përgatitjen për investimet e ardhshme.

Fotografitë nga evenimenti mund ti gjeni ketu

Rezultatet e kuizit:

Shkarko

Shkarko publikimin ne gjuhën shqipe:

Shkarko

Leave a Reply