Ekspozita e fotografisë “Mos më shiko me përbuzje” nga Artan Korenica 28.09.2012
Izložba fotografija “Ne gledaj me s’visine” Artan Korenice 28.09.2012
Photography Exhibition “Don’t Look Down On Me” by Artan Korenica 28.09.2012″

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.