Chachipe Exhibition in Gjakova 26.09.2012
Ekspozita e fotografisë “Chachipe” në Gjakovë 26.09.2012
Izložba fotografija “Chachipe” u Đakovici 26.09.2012

Photos © Muamer Niksic

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.